Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Agenda van de elektroniche ministerraad van 11 oktober 2019

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Overheidsopdracht voor apotheekdiensten voor gedetineerde patiënten
  • Masterplan Cybersecurity van de FOD Buitenlandse Zaken
  • Wijziging van het statuut van de officieren die behoren tot de vakrichting 'medische technieken'
  • Opname van de gemeente Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het Luganomeer in het douanegebied van de EU
  • Erkenning van en toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger
  • Recht op verlof voor erkende mantelzorgers in de publieke sector
  • Compensatie van de btw op de saneringswerken van de nucleaire passiva
  • Instemming met een verdrag tussen de Benelux-landen over politiesamenwerking
  • Varia

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Contacten

Thomas Ferri

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 42
+32 471 67 07 73
vCard downloaden
Christophe Springael

Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden