Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Overheidsopdracht voor bijstand en advies voor de bouw van nieuwe gevangenissen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 oktober 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie, belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de juridische en financiële bijstand en adviesverlening voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Leopoldsburg, Vresse-sur-Semois en Verviers.

In het kader van het Masterplan gevangenissen III wenst de Regie der Gebouwen met een publiek-private samenwerking te zorgen voor het ontwerp, de bouw, de financiering en de facilitaire dienstverlening van nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg, Vresse-sur-Semois, Verviers en in de regio Luik.

De ministerraad gaat in dit kader akkoord met de gunningsbeslissing en de overeenkomsten voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de opdracht voor de juridische en financiële bijstand en adviesverlening voor de bouw van een nieuwe gevangenis te Leopoldsburg, Vresse-sur-Semois en Verviers via een Design, Build, Finance, Maintain (DBFM)-formule.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden