Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Financiële hulp voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor 2019

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 4 oktober 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat financiële hulp toekent aan gemeenten en steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2019.

Het ontwerp bevat een overzicht van de steden en gemeenten die in 2019 een subsidie krijgen. Deze subsidie gebruiken ze voor de aanwerving van personeel, belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen. Het gaat hierbij om een verderzetting van de lopende projecten in 2019.

Het totaalbedrag van de subsidies is 9.112.176,88 euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden