Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Persuitnodiging. 100 % scanning van containers in Antwerpen : utopie of realiteit ?

Door Francis Adyns, Florence Angelici

Minister van Financiën, Alexander De Croo en Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen, Kristian Vanderwaeren stellen de resultaten voor van de studie die de Douane liet uitvoeren om de drugsproblematiek en het onveiligheidsgevoel in de Antwerpse haven aan te pakken.

De Douane wil het aantal controles substantieel verhogen met maximale inzet van technologie, zo dicht mogelijk bij de plaats van lossing van de containers en met zo weinig mogelijk verstoring van de logistieke flow.
100 % scanning van containers is één van de oplossingen die uit de studie blijken. 
De drugsvangsten in 2019 tot nu zullen ook worden meegedeeld.

Waar ? Auditorium van de Noordster, Ellermanstraat 21, 2160 Antwerpen
Wanneer ? Dinsdag 1 oktober om 10 u.

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
www.fin.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden