Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Oproep voor ontwerpers voor Josaphat, de nieuwe groene wijk voor Brussel

Door Marianne Hiernaux, Elien De Swaef

Vandaag publiceerde Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, een ontwerpopdracht voor de inrichting van publieke en groene ruimtes in de prioritaire zone Josaphat. Het betreft de eerste fase van de ontwikkeling van 30 ha braakland nabij het Josaphatpark als een nieuwe wijk met parken, woningen, handelszaken en diverse publieke voorzieningen.

De aanbesteding weerspiegelt de gedeelde ambities van Beliris en de Maatschappij voor Stedelijke Ontwikkeling (MSI), die de verstedelijking van dit gebied aanstuurt, op vlak van stedenbouw, landschapsontwerp, architectuur, milieu en toegankelijkheid voor iedereen. De procedure werd opgesteld samen met de Bouwmeester.

De opdracht heeft betrekking op de inrichting van groene ruimtes (een park van 2,8 ha langs het spoor) en de openbare ruimte (wegen, Wahisplein, De Boeckplein, Gillisquetplein, enz.), de infrastructuur met onder meer twee voetgangers- en fietsersbruggen over de sporen, de integratie van voorzieningen zoals een paviljoen/kiosk en alle werken aan de nutsvoorzieningen (riolering, leidingnet, enz.).

De ontwerper die wordt geselecteerd in het kader van deze aanbestedingsprocedure zal het skelet van de site uitwerken dat de basis zal vormen voor de onderlinge afstemming en de voorbereiding van de diverse ontwikkelingsfasen van het vastgoed. De ontwerper krijgt de opdracht om een sterk concept voor de stedenbouw en het landschapsontwerp voor te stellen, dat het geheel structureert, maar dat eveneens mee kan evolueren met het gebied. Daarvoor is een nauwe samenwerking vereist met de partners en de projectleiders van de andere fasen. 

Het indicatieve maximale bedrag voor deze aanbesteding bedraagt 23.340.500 euro excl. btw.

Het team dat de opdracht krijgt toegewezen, zal competenties moeten hebben in architectuur, landschapsontwerp, stabiliteit, speciale technieken en milieubeheer. De inschrijvingen moeten uiterlijk worden ingediend op 5 november 2019 om 11u. De documenten van de aanbesteding met alle informatie zijn beschikbaar op e-Procurement.

Meer info over dit project op www.josaphat.brussels

Bron

Logo of 'Beliris' Beliris
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
+32 2 277 31 11
www.beliris.be

Contacten

Marianne HiernauxMarianne Hiernaux
Woordvoerder FR - Verantwoordelijke communicatie
Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel, Belgium
0475824341
+32 475 82 43 41
vCard downloaden
Elien De SwaefElien De Swaef
Woordvoerder NL – Expert communicatie
Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel
+32 475 85 65 77
vCard downloaden