Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 20 september 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag bepaalt voor de betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector.

In het budget van het Riziv werden middelen voorzien voor de financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren en gesloten werden in 2005. Concreet gaat het hier om de financiering van het peterschap in de ziekenhuizen (een maatregel voor de overdracht van kennis en ervaring van oudere werknemers aan jongeren met minder basisopleiding) en om de financiering van bijkomend verlof voor personeelsleden van minstens 50 jaar die niet genieten van de maatregelen inzake eindeloopbaan (telkens de openbare en de privédiensten of centra).

Hiertoe dienen door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) stortingen te gebeuren aan het Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en –diensten (Fonds Sociale Maribel – Paritair Comité nr 330) en aan de RSZ wat de openbare instellingen en diensten betreft. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de bedragen van deze stortingen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op peterschap en op de maatregel van bijkomend verlof voor het kalenderjaar 2019

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden