Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Inwerkingtreding van de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox bij de FOD Financiën - Tweede lezing

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 6 september 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum van inwerkingtreding vaststelt voor de FOD Financiën voor de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox.

Het ontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, stelt de datum van inwerkingtreding voor de elektronische uitwisseling vast op 1 oktober 2019.

De inwerkingtreding geldt voor de volledige overheidsdienst, maar zal in stappen gebeuren. Vanaf 1 oktober 2019 zal de eBox in praktijk enkel worden gebruikt voor het elektronisch aanbieden van de aanslagbiljetten voor inkomstenbelastingen. In latere fasen zal de eBox ook gebruikt worden voor de (overige) communicatie met de burgers en ondernemingen omtrent inkomstenbelastingen en de bevoegdheden van de andere algemene administraties van de FOD Financiën.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden