Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Kennisname van de audit van de budgettaire ontwikkelingen omtrent de hergroepering van de federale politie in Brussel

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 30 augustus 2019

De ministerraad werd op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Begroting Sophie Wilmès verzocht om kennis te nemen van de audit van de budgettaire ontwikkelingen omtrent de hergroepering van een groot aantal diensten van de federale politie in het centrum van Brussel.

De audit over het RAC-project (Rijksadministratief centrum) kwam er in uitvoering van de beslissing van de ministerraad van 22 november 2013.

De ministerraad werd in dit kader verzocht om kennis te nemen van de audit, belast de bevoegde ministers met de verdere uitvoering van de in het rapport vermelde verbeterpunten en vraagt een periodieke rapportage over de opvolging van de aanbevelingen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden
Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden
Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden