Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Eerste inzet eigen drone bij wegcontrole door de douane

Door Francis Adyns, Florence Angelici

Vandaag voerde de Douane aan de verkeerswisselaar van Cheratte een wegcontrole uit waarbij ze voor het eerst haar nieuwe drone inzette. Nadien volgde nog een controle op een internationale trein in het station van Luik-Guillemins.

Controles op de openbare weg behoren tot het standaard takenpakket van de mobiele brigades van de Douane. Tijdens die operaties controleert men op accijnsgoederen zoals tabak of alcohol, op drugs, op namaakgoederen of beschermde planten of dieren. Ook de betaling van penale boetes, de autoverzekering, de technische keuring en het rijden met rode diesel kunnen altijd gecontroleerd worden.

Hoe kan een drone deze controles efficiënter maken?

Wanneer er een controle op de openbare weg opgesteld staat, verspreiden de weggebruikers dit nieuws. Bestuurders die iets te verbergen hebben, nemen dan alternatieve wegen om de controle te omzeilen. De drone volgt deze “verdachte” voertuigen en kan inzoomen op de nummerplaten. Nadien onderscheppen de motorrijders van de Douane deze voertuigen. De drone is bovendien uitgerust met een warmtecamera die ladingen in voertuigen, tankwagens en schepen kan detecteren.

Momenteel beschikt 1 douanier over een vliegbrevet tot dronepiloot klasse 1 en 8 douaniers volgen een opleiding.

In de toekomst zal de douane verder inzetten op het gebruik van drones.

Tot slot kreeg de aanwezige pers de kans om een douanecontrole op de internationale trein van Maastricht naar Luik te volgen. Tijdens deze controle gaat de Douane na of de reizigers de regels in verband met 10.000 euro of meer in cash respecteren en controleert men op de smokkel van verdovende middelen. Een cash -en drughond zijn hierbij ingezet. Grenscontroles blijven een belangrijke speerpunt in de strijd tegen drugs- en witwaspraktijken.

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
www.fin.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden