Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijzigingsclausule aan een overheidsopdracht voor de afstemming met het nieuwe Schengensysteem

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een wijzigingsclausule goed aan een overheidsopdracht van diensten voor de afstemming met het nieuwe Schengensysteem.

De wijzigingsclausule betreft de verlenging van de overeenkomst van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2020. Deze kadert in een overheidsopdracht die personeel, belast met de afstemming van het Belgische Schengensysteem N.SIS met het nieuwe Schengensysteem NS-SIS van de tweede generatie (SIS II), ter beschikking stelt aan de federale politie.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden