Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Introductie van uitgevers als begunstigden van een vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 19 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Wouter Beke een ontwerp van koninklijk besluit goed over uitgevers in verband met het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.

Dit ontwerp past het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 over het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik aan, om er de wetswijzigingen in op te nemen die werden aangebracht door de wet van 2 mei 2019, die sommige bepalingen wijzigt van het boek XI van het Wetboek van economisch recht over de privékopie. Deze wet introduceert uitgevers als begunstigden van een vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, voor reproducties voor eigen gebruik van hun uitgaven, naast auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van minister Wouter Beke
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van minister Wouter Beke
+32 473 86 16 36
vCard downloaden