Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Hernieuwing van de normen voor bedrijfsvoertuigen die via herbelegging zijn verkregen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wijzigt wat de vrijstelling van de meerwaarden gerealiseerd op bepaalde bedrijfsvoertuigen betreft.

Dit ontwerp hernieuwt de normen waaraan de bedrijfsvoertuigen die via herbelegging zijn verkregen, moeten beantwoorden in het kader van de vrijstelling van de meerwaarden die op bedrijfsvoertuigen zijn verwezenlijkt, overeenkomstig het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Het doel van deze normen is het verbeteren van het bedrijfsvoertuigenpark, zowel qua veiligheid als op ecologisch vlak.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden