Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Delegatie van bevoegdheid over de bij de nationaliteitsverklaring te voegen akten en stavingsstukken

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over de delegatie van bevoegdheid over de akten en stavingsstukken die bij de nationaliteitsverklaring moeten worden gevoegd.

Het ontwerp heeft als hoofddoel het koninklijk besluit van 14 januari 2013 aan te passen aan de wijzigingen aangebracht door de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, die wat de nationaliteit betreft in werking is getreden op 12 juli 2018. Het ontwerp voert de delegatie van bevoegdheid uit, voorzien in het Wetboek van de Belgische nationaliteit, waardoor de Koning de akten en stavingsstukken kan bepalen die bij de nationaliteitsverklaring moeten worden gevoegd en de formulieren van kennisgeving van ontbrekende stukken kan opstellen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden