Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Benoeming van vijf leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 12 juli 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die vijf leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België (NBB) benoemen.

Het ontwerp benoemt de volgende personen als lid van dit college:

  • Pierre Francotte
  • Luc Philips
  • Bénédicte Inghels
  • Veerle Colaert
  • Eric Dirix

Het Afwikkelingscollege is het orgaan binnen de NBB waaraan de bevoegdheid is verleend om de afwikkelingsinstrumenten toe te passen en de afwikkelingsbevoegdheden uit te oefenen overeenkomstig de Bankwet.

Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België

Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden