Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Verlenging van het schuldomzettingsakkoord tussen België en Egypte

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 juni 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord de met verlenging van de geldigheidsduur van het schuldomzettingsakkoord van 16 juli 2012 tussen België en Egypte tot 16 juli 2021.

Op 2 september 2011 keurde de ministerraad een schuldomzetting goed ten gunste van Egypte van de vervaldagen van 2011, 2012 en 2013 van de nog uitstaande, op basis van het akkoord van de Club van Parijs van 25 mei 1991 geconsolideerde ODA-schuld (Official Development Assistance). Het schuldomzettingsakkoord tussen België en Egypte werd ondertekend op 16 juli 2012. Het akkoord blijft drie jaar geldig en kan het mits wederzijdse instemming verlengd worden indien het gecreëerde tegenwaardefonds op de vervaldatum nog niet volledig is aangewend. De ministerraad keurde op 17 juli 2015 een eerste verlenging van de geldigheidsduur van het schuldomzettingsakkoord goed tot 16 juli 2018.

Momenteel ligt een concreet voorstel voor om de beschikbare middelen uit het tegenwaardefonds aan te wenden voor de medefinanciering van de restauratie van het Baron Empainpaleis in de Heliopoliswijk. Volgens de huidige planning zouden de restauratiewerken duren tot 31 december 2020. Aan de ministerraad wordt daarom voorgesteld de geldigheidsduur van het schuldomzettingsakkoord voor een bijkomende periode van drie jaar, tot 16 juli 2021, te verlengen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden