Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Verlenging 2020 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 28 juni 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging 2020 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen.

Eind 2017 werd een diepgaande evaluatie van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen voorgelegd voor de verlenging ervan. Aangezien hierbij gestreefd werd naar een herziening van het systeem dat verbonden is aan de strategische plannen, werd toen een verlenging voorzien van twee jaar.

Het ontwerp verlengt de huidige cyclus 2018-2019 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen met één jaar van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De gemeenten die momenteel over zo'n plan beschikken, zullen dus een ander plan toegekend krijgen vanaf 1 januari 2020 voor een subsidie die identiek is aan de subsidie die vandaag is toegekend.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden