Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

24.06.2019 - Persbericht - Een nieuwe naam voor een nieuwe brug

Door Marianne Hiernaux, Elien De Swaef

Dit najaar start Beliris met de bouw van een nieuwe brug over het kanaal Charleroi-Brussel-Antwerpen. De brug verbindt de Simon Bolivarlaan met de Havenlaan ter hoogte van de Picardstraat. Beliris en Stad Brussel doen een oproep aan de Brusselaar om een naam voor deze nieuwe brug te vinden!

Participatief proces

Om de toekomstige gebruikers van de brug al van vooraf te betrekken, lanceren Beliris en Stad Brussel een participatief proces voor het vinden van een naam. De actie zal via Facebook gebeuren op de pagina’s van Beliris en Stad Brussel en zal openstaan voor iedereen.

De gekozen naam, bij voorkeur een tweetalige naam, moet de verbinding die de brug zal creëren symboliseren of moet representatief zijn voor de buurt en diens geschiedenis. Een ander thema waarbinnen een naam gezocht kan worden is mobiliteit en meer specifiek zachte of actieve mobiliteit aangezien de brug enkel bestemd is voor openbaar vervoer, voetgangers en fietsers. De brug kan ook genoemd worden naar een persoon en bij voorkeur een vrouw die een link heeft met Brussel.

Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw en Publieke Ruimte van Stad Brussel, verantwoordelijk voor de naamgeving van wegen, verklaart: “Verschillende Brusselse wijken worden door het kanaal helemaal afgesneden van elkaar. De bruggen die deze wijken vandaag met elkaar verbinden vormen bovendien zware verkeersknooppunten met veel lawaai en luchtvervuiling. De bouw van deze brug vormt in dat opzicht een primeur:  een brug uitsluitend gewijd aan zachte mobiliteit en aan de Brusselaar. De brug zal twee belangrijke wijken voor het eerst met elkaar verbinden en bewoners kunnen de identiteit ervan mee bepalen.”

Cédric Bossut, Directeur van Beliris, verklaart : “Als verbindende factor tussen de Federale staat en het Brussels Gewest, stelt Beliris reeds 25 jaar al zijn expertise ten dienste van de Brusselaars en de bezoekers van onze hoofdstad. Een nieuwe brug bouwen: dat is een nieuwe verbinding creëren, dat is ontmoetingen bevorderen, dat is een nieuw verhaal schrijven in het hart van de stad. Vandaar lijkt het ons ook belangrijk om de burgers te laten deelnemen aan de keuze van de naam van deze brug opdat ze zich hem zouden toe-eigenen vanaf de start van de werken.”

 

Start van de actie op Facebook op 24 juni

Het selectieproces voor de naam zal in twee fasen gebeuren.

  1. In een eerste fase kan iedereen voorstellen indienen via de facebook-pagina’s van Beliris en Stad Brussel en dit van 24 tot en met 27 juni. Vervolgens zullen verschillende voorstellen worden geselecteerd.
  2. Deze shortlist wordt de week erop van 1 tot en met 4 juli opnieuw op facebook geplaatst voor een stemming. De populairste naam wordt dan uiteindelijk op 5 juli bekendgemaakt.

 

Meer informatie over de toekomstige brug

De brug, gerealiseerd in samenwerking met Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel en de Haven van Brussel, bestaat uit twee verkeerszones: een verharde zone voor openbaar vervoer en een voetgangerszone in hout. Vanaf de top van de 60 meter lange brug hebben fietsers en wandelaars een onbelemmerd zicht op het kanaal en het toekomstige park "Allée du Kaai". Deze projecten zijn een onderdeel van de ontwikkeling van het kanaalgebied in het Brussels Gewest.

Documenten in bijlage:


Bron

Logo of 'Beliris' Beliris
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
+32 2 277 31 11
www.beliris.be

Contacten

Marianne HiernauxMarianne Hiernaux
Woordvoerder FR - Verantwoordelijke communicatie
Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel, Belgium
0475824341
+32 475 82 43 41
vCard downloaden
Elien De SwaefElien De Swaef
Woordvoerder NL – Expert communicatie
Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel
+32 475 85 65 77
vCard downloaden