Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 21 juni 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van ministerieel besluit goed voor de tweede hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW).

Bij ministerieel besluit werd het mandaat van Luc Meerkens, adjunct-administrateur-generaal van de HVW, een eerste keer verlengd tot 21 januari 2019. Het werd hernieuwd voor een periode van zes maanden, eindigend op 21 juli 2019. Het beheerscomité van de HVW heeft bij brief van 9 mei 2019 aan de minister van Werk gevraagd om de verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van het HVW te hernieuwen tot de aanstelling van een nieuwe adjunct-administrateur-generaal. 

De verlenging van het mandaat wordt bijgevolg voor een tweede maal hernieuwd tot de aanstelling van een vervanger, voor maximum zes maanden, dus tot 21 januari 2020.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden