Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Samenwerkingsakkoord met het Waalse Gewest rond het gewestelijk prioritair spoorwegproject 'Athus-Mont-Saint-Martin'

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 21 juni 2019

Op voorstel van de minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot keurt de ministerraad het eerste deel van het uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Waalse Gewest goed betreffende de realisatie van prioritaire spoorwegprojecten die genieten van bijkomende financiering van het Waalse Gewest.

Dit eerste deel van het bilateraal uitvoerend samenwerkingsakkoord heeft betrekking op het gewestelijk prioritair spoorwegproject 'Athus-Mont-St-Martin' waarvoor het vierledig contract op 10 december 2018 getekend werd door de federale Staat, het Waalse gewest, Infrabel en IDELUX. Het Waalse Gewest heeft aangegeven dat het bereid was om tussen te komen voor de eventuele meerkosten voor een bedrag van 1,23 miljoen euro. Een dergelijke interventie moet het voorwerp uitmaken van een uitvoerend samenwerkingsakkoord dat het Waalse Gewest machtigt om een deel van zijn enveloppe van bijkomende financiering te activeren.  

Het activeren van de rest van de enveloppe van de Waalse bijkomende financiering moet het voorwerp uitmaken van latere uitvoerende samenwerkingsakkoorden afhankelijk van de vragen van het Waalse Gewest en de akkoorden die met hem gevonden kunnen worden, met inachtneming van de totale enveloppe van 32,48 miljoen euro.

De ministerraad mandateert de eerste minister en de minister van Mobiliteit om dit uitvoerend samenwerkingsakkoord en zijn bijlagen te ondertekenen.

Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de realisatie van prioritaire spoorwegprojecten die genieten van bijkomende financiering van het Waalse Gewest overeenkomstig artikel 92bis, § 4nonies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen - Deel A: gewestelijk prioritair spoorwegproject 'Athus – Mont-Saint-Martin'

 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder van minister François Bellot
+32 472 78 89 17
vCard downloaden
Melisa BlotMelisa Blot
Woordvoerster van minister François Bellot
+32 471 44 92 49
vCard downloaden