Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 29 mei 2019

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Armoedebestrijding:
  • winteropvang voor daklozen
  • toekenning van een toelage aan het steunpunt tot bestrijding van armoede van het federaal migratiecentrum (Myria)
 • Ambtenarenzaken:
  • ramingsstaat van de algemene directie Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning
  • consultancy-opdracht voor het project Business Intelligence Competence Center (BICC) van de algemene directie Begroting en Beleidsevaluatie ) van de FOD Beleid en Ondersteuning
 • Wetenschapsbeleid: Belgische bijdrage aan de begrotingen 2019 van het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF)

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden