Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

FOD Financiën en Binnenlandse Zaken organiseren samen eerste hackathon.

Door Francis Adyns, Florence Angelici

Ambtenaren, ondernemers, studenten en creatievelingen komen op 17 en 18 oktober 2019 samen in Brussel op “Hack4Gov” om oplossingen te vinden voor zes uitdagingen van de federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en Financiën. De thema’s: natuurrampen, controles, voetbalstadionverboden, immobiliëndata, verkiezingen en belastingen.

Voor de eerste keer in de geschiedenis, slaan de FOD Financiën en de FOD Binnenlandse Zaken de handen in elkaar om een hackathon te organiseren, en zo cocreatie en innovatie te bewerkstelligen en gecreëerde oplossingen te implementeren.

De FOD Financiën wil evolueren naar een slimme en innovatieve organisatie en de samenwerking met al haar stakeholders verder opdrijven. Een hackathon kadert in deze ambitie en stimuleert cocreatie en innovatie.

Voor de FOD Binnenlandse Zaken staat het creëren van een wendbare organisatie voorop, waarbij de burger centraal staat en ze interne en externe stakeholders betrekken.

Daarom formuleerden beide FOD’s in totaal zes uitdagingen waar zowel eigen medewerkers als studenten, burgers, ondernemers of creatievelingen oplossingen voor mogen bedenken. Oplossingen voor de overheidsdiensten zelf, maar ook voor de burger én voor het land. De beste oplossingen zullen ook effectief uitgevoerd worden.

Voor wie?

Elke ambtenaar, student, werknemer of ondernemer die graag mee zijn schouders zet onder Hack4gov en een achtergrond in IT, marketing, business development, strategie of procesmanagement heeft, kan zich op www.hack4gov.be inschrijven om mee te bouwen aan een innovatief België.

Praktische informatie

Datum: 17 en 18 oktober 2019

Locatie: DigitYser, Antwerpselaan 40, 1000 Brussel

Website: www.hack4gov.be

Bron

Logo of 'FOD Financiën' FOD Financiën
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33
1030 Brussel
België
www.fin.belgium.be

Contacten

Francis AdynsFrancis Adyns
Woordvoerder (NL) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel, Belgium
+32 257 622 44
+32 470 76 22 44
vCard downloaden
Florence AngeliciFlorence Angelici
Woordvoerder (FR) FOD Financiën
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel
+32 257 757 28
+32 470 775 728
vCard downloaden