Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Wijziging in de voorlopige regels voor de beheerscontracten van NMBS en van Infrabel

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 17 mei 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een wijziging aanbrengt in de voorlopige regels voor de beheerscontracten van Infrabel en van de NMBS.

Het ontwerp regelt de compensatie van de daling van de ontvangsten van de gebruiksheffing geïnd door Infrabel voor de circulatie van reizigerstreinen van openbare dienst als gevolg van de invoering van de nieuwe formule voor de gebruiksheffing. Het kadert in de uitvoeringsverordening (EU) 2015/909 van de Europese Commissie van 12 juni 2015 over de modaliteiten voor de berekening van de kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst voortvloeien.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder van minister François Bellot
+32 472 78 89 17
vCard downloaden
Melisa BlotMelisa Blot
Woordvoerster van minister François Bellot
+32 471 44 92 49
vCard downloaden