Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2018 en 2019

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 17 mei 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Nationale Loterij Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij: het definitieve verdelingsplan van de subsidies voor 2018 en het voorlopige verdelingsplan van de subsidies voor 2019.

Op basis van de afgesloten rekeningen van het begrotingsjaar 2018 van de Nationale Loterij, werd het bedrag van 185.300.000 euro aan subsidies voor het boekjaar 2018 bevestigd.

Het voorlopige verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2019 bedraagt 185 miljoen euro. De activiteiten van de vele verenigingen gesteund door de Nationale Loterij zullen dus, ondanks lopende zaken, gegarandeerd worden.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden