Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 17 mei 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters twee aanvragen voor exportkrediet voor Kameroen goed.

Het gaat om:

  • een gift voor de eerste export van innovatieve producten door een KMO in het kader van de levering van
    aangesloten, autonome en opwaardeerbare zonnestations
  • intreststabilisatie voor de uitbouw van een internet glasvezel netwerk in Yaoundé en Douala

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.
 

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden