Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Regie der Gebouwen: herhuisvesting van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 17 mei 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met een dossier voor de herhuisvesting van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI).

Het gaat meer bepaald om de herhuisvesting van het DG EPI van het gebouw 'Waterside' (Willebroekkaai 33, 1000 Brussel) naar het gebouw 'Guldenvlies' (Guldenvlieslaan 87, 1060 Sint-Gillis). De ministerraad gaat ook akkoord met de lancering van verschillende overheidsopdrachten voor de eerste inrichtingswerken.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden