Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Inwerkingtreding van de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox bij de FOD Financiën

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 17 mei 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de datum van inwerkingtreding vaststelt voor de FOD Financiën voor de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox.

Het ontwerp stelt de datum van inwerkingtreding voor de elektronische uitwisseling vast op 1 juli 2019.

De inwerkingtreding geldt voor de volledige overheidsdienst, maar zal in stappen gebeuren. Vanaf 1 juli 2019 zal de eBox in praktijk enkel worden gebruikt voor het elektronisch aanbieden van de aanslagbiljetten voor inkomstenbelastingen. In latere fasen zal de eBox ook gebruikt worden voor de (overige) communicatie met de burgers en ondernemingen omtrent inkomstenbelastingen en de bevoegdheden van de andere algemene administraties van de FOD Financiën.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden