Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Advies van de federale regering over twee ontwerpbesluiten over het vervoer van gevaarlijke goederen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 17 mei 2019

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot toestemming om het advies van de federale regering over de twee ontwerpbesluiten van de Waalse regering over het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en de binnenwateren aan de Waalse minister voor mobiliteit te bezorgen.

De regeringen moeten onderling overleg plegen over het vaststellen van de regels van politie over het verkeer op waterwegen. Bijgevolg heeft de Waalse regering aan de federale regering gevraagd om advies te verlenen over de ontwerpbesluiten over het vervoer van gevaarlijke goederen.

De federale regering verleent een gunstig advies over deze projecten, mits twee semantische aanpassingen.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Jasper PillenJasper Pillen
Woordvoerder van minister François Bellot
+32 472 78 89 17
vCard downloaden
Melisa BlotMelisa Blot
Woordvoerster van minister François Bellot
+32 471 44 92 49
vCard downloaden