Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2030: federale begeleidingsmaatregelen als antwoord op verzoeken van de regio's

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 10 mei 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem de indicatieve lijst van federale begeleidende maatregelen ter ondersteuning van regionale maatregelen in het kader van het Ontwerp van Geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2030 goed.

Op 31 december 2018 legde België aan de Europese Commissie zijn Ontwerp van Geïntegreerd Nationaal Energie-Klimaatplan 2021-2030 (NEKP 2030). Dit project voorziet dat de federale overheid de verzoeken die de regio's aan haar hebben overgemaakt als onderdeel van hun NEKP-bijdragen, zal bijwerken overeenkomstig de lijst met begeleidende maatregelen.

De ministerraad keurt dus de indicatieve lijst van federale begeleidende maatregelen ter ondersteuning van regionale maatregelen goed, met name op het gebied van belastingen, investeringen en mobiliteit. Deze maatregelen zullen worden besproken met de regio's om te voldoen aan de ambities van de België naar een koolstofarme economie.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Bernard Van HeckeBernard Van Hecke
Woordvoerder van minister Marie Christine Marghem
+32 475 44 34 26
vCard downloaden