Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Tweede bijakte op de uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract van bpost over de behandeling van boetes

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 3 mei 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de ondertekening van de tweede bijakte op de uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract, afgesloten tussen bpost en de Belgische staat, over de financiële en administratieve behandeling van boetes (Crossborder).

In 2017 hebben bpost en de Belgische Staat een uitdiepingsovereenkomst van het zesde beheerscontract van bpost getekend over de financiële en administratieve behandeling van boetes. Hierop volgend werd op 23 juli 2018 een eerste bijakte ondertekend. In deze uitdiepingovereenkomst en de bijhorende bijakte, werd aan bpost een administratieve behandeling gevraagd van de verkeersboetes, zowel voor binnenlandse als buitenlandse overtreders. Dit project werd ‘Crossborder’ genoemd en kadert in de omzetting van de Europese regelgeving over verkeersovertredingen.

De partijen wensen nu een tweede bijakte toe te voegen aan deze overeenkomst. Vanaf 6 mei 2019 wordt het derde deel van het crossborderproject uitgevoerd. In deze fase zal verder gewerkt worden aan de uitbreiding, monitoring, capaciteit en efficiëntie van het boeteplatform en worden de huidige werkprocessen geoptimaliseerd. Via deze uitbreiding wil de FOD Justitie ervoor zorgen dat de klant van een betere dienstverlening kan genieten.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden