Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 3 mei 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop van voedingsmiddelen voor 2019 in het kader van de uitvoering van het operationeel programma en de verzekering van de Europese voedselhulp.

Het Europese voedselhulpprogramma werd in 2013 vervangen door het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), dat tijdens de programmatieperiode 2014-2020 beheerd wordt door de POD Maatschappelijke Integratie. In het kader van dit programma krijgt België 73.821.504 euro toegewezen voor de periode 2014-2020. Daarnaast moet België minstens 15% cofinanciering voorzien.

De aangekochte voedingsmiddelen worden verspreid over zo'n 780 OCMW's en erkende Belgische partnerorganisaties, die belast zijn met de gratis verdeling aan de meest behoeftigen.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Christine RomeynsChristine Romeyns
Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
vCard downloaden
Lisa SaoulLisa Saoul
Communicatiemedewerkster van minister Denis Ducarme
02 541 63 67
vCard downloaden