Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Goedkeuring van wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 3 mei 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal wijzigingen in het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars goedkeurt.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • kaartaanvragen worden vooraf door de Commissie geanalyseerd
  • kunstenaars zullen alleen nog door de Commissie worden opgeroepen wanneer zij dit nodig acht en niet langer systematisch
  • notulen kunnen elektronisch worden goedgekeurd
  • de termijn van één maand voor het verzenden van beslissingen tot weigering van de zelfstandigheidsverklaring, het kunstenaarsvisum of van de kunstenaarskaart wordt vervangen door drie maanden
  • technische of kleine correcties

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Audrey DorigoAudrey Dorigo
Woordvoerster van minister Maggie De Block
+32 475 77 84 03
vCard downloaden
Jelle BooneJelle Boone
Woordvoerder van minister Maggie De Block
0499 14 26 99
vCard downloaden