Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Overheidsopdracht voor een juridisch adviseur belast met het bijstaan van de staat voor financiële steun verleend aan Dexia

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 26 april 2019

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo zijn principeakkoord voor de lancering van een overheidsopdracht voor de aanstelling van een juridisch adviseur belast met het bijstaan van de staat voor alle financiële steun die deze aan Dexia in het kader van de financiële crisis heeft verleend.

De huidige overheidsopdracht voor de aanstelling van een juridisch adviseur belast met het bijstaan van de staat voor alle financiële steun aan Dexia eindigt op 9 juli 2019. Voor het verstrekken van juridisch advies in dit kader moet dus vanaf 10 juli 2019 een nieuwe opdracht worden opgestart voor vier jaar. De geselecteerde procedure is de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Naast het feit dat de huidige adviseur bewijs heeft geleverd van ervaring, deskundigheid en bekwaamheid voor het snel uitvoeren van de adviesopdracht, beschikt deze over alle vereiste knowhow en kennis van zaken om deze opdracht tot een goed einde te brengen.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden