Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Agenda van de elektronische ministerraad van 5 april 2019

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Benoeming van de leden van het College van de Commissie voor boekhoudkundige normen
  • Overheidsopdracht voor Defensie: bewaking van vier militaire kwartieren
  • Wapendracht door de politiediensten en Staatsveiligheid
  • Wijziging van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen
  • Regie der Gebouwen: drie dossiers
  • Verslag op het einde van de legislatuur over de uitvoering van gender mainstreaming op het federale niveau
  • Energietransitiefonds: toekenning van steun aan de geselecteerde projecten na de oproep tot voorstellen van augustus 2018
  • Ontwikkelingssamenwerking: landenportefeuilles voor Senegal en Rwanda
  • Varia

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden