Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Uitbreiding van de gemeentelijke bestuurlijke handhaving en oprichting van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 29 maart 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat de bevoegdheden van de lokale besturen op vlak van bestuurlijke handhaving uitbreidt en de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen opricht.

Het voorontwerp voorziet om de handhavingsbevoegdheden van de lokale besturen in het kader van openbare orde gevoelig te verhogen, maar wil tegelijkertijd ook een wettelijke basis creëren om de burgemeester ondubbelzinnig bevoegdheden te geven ter voorkoming van ernstige en georganiseerde criminaliteit. Het moet gemeenten in staat stellen om na een voorafgaandelijke risicoanalyse, een gemeentelijke politieverordening te nemen dat het mogelijk maakt om uitbatingen van publiek toegankelijke inrichtingen te onderwerpen aan een integriteitsonderzoek. De resultaten van het integriteitsonderzoek kunnen aangewend worden om een vergunning niet af te leveren, te schorsen of op te heffen, dan wel een uitbating te sluiten.

Daarnaast richt het voorontwerp de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) op. Deze zal de informatiepositie van de in het voorontwerp opgenomen overheden versterken, indien zij overgaan tot het toekennen van een vergunning of een subsidie of het gunnen van een overheidsopdracht of concessie. DIOB zal onafhankelijk opereren, en geplaatst worden onder het gezag van de minister van Justitie en de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Erik EenaertsErik Eenaerts
Woordvoerder van minister Pieter De Crem
+32 477 54 75 03
vCard downloaden
Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden