Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Vastlegging van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen voor 2019

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 22 maart 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vennootschapsbijdrage voor 2019 vastlegt voor het sociaal statuut van zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt voor 2019 het bedrag van de vennootschapsbijdrage, dat voor 30 juni 2019 betaald moet zijn:

  • 347,50 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan 700.247,09 euro
  • 868 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was dan 700.247,09 euro

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van Hoofdstuk II van Titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen

 

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Christine RomeynsChristine Romeyns
Woordvoerster van minister Denis Ducarme
0473 98 55 83
vCard downloaden
Lisa SaoulLisa Saoul
Communicatiemedewerkster van minister Denis Ducarme
02 541 63 67
vCard downloaden