Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Agenda van de elektronische ministerraad van 22 maart 2019

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Uitzondering op de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen bij de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap
 • Informatiebeheer door de politiediensten - Tweede lezing
 • Toewijzing van gespecialiseerde onderzoeksopdrachten aan de Algemene Directie Gerechtelijke Politie
 • Wijzigingen in het kader van de afgifte van een Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers
 • Medische expertise en terugbetaling van medische zorgen voor de slachtoffers van terroristische daden die niet in België verblijven
 • Volksgezondheid: voorwaarden voor het overmaken van noodzakelijke informatie voor gegevenskoppeling door de verzekeringsinstellingen
 • Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2018
 • Vastlegging van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen voor 2019
 • Varia
   

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden