Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL EN

Toestand van de federale staatsschuld per eind februari 2019

Door Jean Deboutte

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand februari 2019 is de schuld van de federale Staat met 7,101 miljard euro toegenomen, tot 401,759 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld toegenomen met 4,828 miljard euro, en evolueerde zo tot 383,146 miljard euro per eind februari 2019.

Het netto te financieren saldo van de maand februari 2019 bedroeg 4,829 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 224,513 miljoen euro per eind februari.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• De Schatkist heeft een nieuwe lineai¬re obligatielening (OLO) uitgegeven op 5 februari, met eindvervaldag 22 juni 2050 en een rentevoet van 1,70%: het betreft OLO 88 (ISIN-code BE0000348574). De lening werd onder pari (98,899%) uitgegeven. Er werd voor de uitgifte beroep gedaan op een syndicaat van banken om een bedrag van 5 miljard euro te plaatsen.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 2,272 miljard euro.

Eind februari 2019 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,52% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,45% op het einde van februari 2018. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,95% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,86% eind februari vorig jaar.

Documenten in bijlage:


Bron

Logo of 'Federaal Agentschap van de Schuld' Federaal Agentschap van de Schuld
Kunstlaan 30
1040 Brussel
België
+32 257 47082
http://www.debtagency.be

Contact

Jean DeboutteJean Deboutte
Directeur Strategy, Risk Management & Investor Relations
+32 2 574 72 79
+32 470 74 72 79
vCard downloaden