Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Ondersteuning van de Belgische deelname aan de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 maart 2019

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès en minister van Digitale Agenda Philippe De Backer kennis van een nota over de ondersteuning van de Belgische deelname aan de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC.

Deze deelname kadert in de verlenging van de EuroHPC-verklaring, die ondertekend werd door 22 landen, waaronder België op 9 juni 2017. Deze overeenkomst had als doel de betrokken partijen te verbinden tot samenwerking met de Europese Commissie in het kader van een overeenkomst voor de uitvoering van een programma voor de aanschaf en uitrol van een pan-Europese computerinfrastructuur op exaschaal tegen 2022/2023, die ter beschikking zal worden gesteld aan de onderzoekswereld en publieke en particuliere partners.

Deelname aan dit initiatief maakt het mogelijk het hoofd te bieden aan de uitdagingen omtrent de noodzaak voor Europa om baanbrekend onderzoek te voeren en om de weg naar de digitalisering van industrie en de exploitatie van big data verder te zetten om het concurrentievermogen van de Europese industrie te waarborgen.

In deze context erkent de ministerraad het strategische belang van toegang tot zeer competitieve HPC-infrastructuur voor de federale wetenschappelijke instellingen en andere federale onderzoekscentra. De ministerraad erkent ook de mogelijkheid voor ons land om als consortium bij te dragen aan de verwerving, de terbeschikkingstelling en het gebruik van een pre-exaschaal-supercomputer. Met dit apparaat verwerft België een rekencapaciteit die voldoet aan de toenemende behoeften van de Belgische wetenschappelijke en industriële gemeenschap op het vlak van het gebruik van rekenkracht, in het bijzonder in de context van de opkomst van artificiële intelligentie, cybersecurity en het toenemende gebruik van data.

De ministerraad gaat akkoord met de deelname van de federale overheid voor een maximumbedrag van vijf miljoen euro. De financiële bijdrage van de federale overheid is afhankelijk van het strikte en formele engagement van de betrokken regionale autoriteiten. Het engagement van België kan pas gegeven worden nadat de regio's via een officieel schrijven hun engagement en financiële bijdrage hebben bevestigd.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Steve DetrySteve Detry
Woordvoerder van minister Sophie Wilmès
+32 473 56 77 04
vCard downloaden
Caroline LeysCaroline Leys
Woordvoerster van minister Philippe De Backer
+32 497 73 79 17
vCard downloaden