Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Voortzetting van de vorming van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 15 februari 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Didier Reynders akkoord met de voortzetting van de vormingsopdracht van specialisten en het uitwisselen van expertise in Tunesië in 2019.

Het programma van de bilaterale activiteiten voor 2019 kadert in een betere samenwerking met de Tunesische defensie en omvat een geheel van vormingen van specialisten, activiteiten van militaire bijstand en het uitwisselen van expertise in en met Tunesië. De Belgische defensie werkt al sinds 2015 samen met Tunesië om het land bij te staan in de versterking van hun veiligheidscapaciteiten. Het uitwisselen van kennis en expertise in verschillende domeinen laat beide defensies toe om de eigen procedures te verbeteren, te trainen in een andere omgeving en nieuwe competenties te verwerven.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden