Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Instemming met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 8 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart.

Het verdrag, gedaan te Genève op 15 maart 1960, werd opgesteld het Comité voor binnenlands vervoer van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Het werd gezamenlijk ondertekend op 14 juni 1960 door België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland. Negen andere landen zijn later ertoe toegetreden. Het trad in werking op 13 september 1966. Het regelt de schadevergoeding bij een aanvaring tussen binnenschepen in de wateren van een van de verdragsluitende partijen. Het gaat om schade toegebracht aan de vaartuigen, of aan de personen of zaken aan boord.

Op grond van het verdrag bestaat aansprakelijkheid voor schade slechts als de schade het gevolg is van schuld en niet van toeval of overmacht. Het verdrag heeft geen invloed op de beperking van de aansprakelijkheid van reders, scheepseigenaren en vervoerders door internationale overeenkomsten of nationale wetten, noch op de verbintenissen uit een (vervoers)overeenkomst.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden