Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 8 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) hernieuwt.

Het mandaat van Jocelyne Julémont als adjunct-administrateur-generaal van de RJV wordt voor zes jaar hernieuwd vanaf 1 juni 2019.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden