Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Eigendomsoverdracht van een perceel van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 8 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eigendomsoverdracht van een perceel van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt.

De onbevaarbare waterloop 'Hollebeek-Leibeek' is sinds een tiental jaar in beheer van Leefmilieu Brussel. De bedding van de waterloop en haar oevers bevinden zich op een perceel dat in Brussel in het kadaster is opgenomen, maar eigendom is van de Staat. Het ontwerp biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten volle de mogelijkheid om de noodzakelijke beheers- en inrichtingshandelingen langs deze waterloop te verrichten.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden