Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Agenda van de elektronische ministerraad van 8 februari 2019

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Eigendomsoverdracht van een perceel van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Overdracht van vermogen van Famifed naar de deelstaten - Tweede lezing
 • Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Voorontwerp van wet over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - Tweede lezing
 • Wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken
 • Mobiliteitsbudget: belastingheffing op vergoedingen voor woon-werkverkeer
 • Wijzigingen in het kader van de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden
 • Instemming met het verdrag over de uniformering van bepaalde regels over aanvaring in de binnenvaart
 • Instemming met het verdrag over de vastlegging van minimumlonen
 • Instemming met de overeenkomst over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België
 • Instemming met het akkoord tussen België en het Europees Ruimteagentschap over het centrum in Redu
 • Varia

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden