Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Buitenlandse Handel Kris Peeters een aanvraag voor exportkrediet goed.

Het gaat om de intreststabilisatie voor de levering en de installatie van twee kleine waterkracht installaties in Indonesië.

Finexpo bestudeert de dossiers die ingediend worden door ondernemingen en/of banken die overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De steun van Finexpo is bestemd voor bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: ze laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren. De tussenkomst van Finexpo hangt af van het exportland.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden