Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Tewerkstelling van Britse werknemers na de brexit

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, wat betreft de brexit.

De regering heeft zich als doel gesteld voorbereid te zijn in het geval van een nodealscenario bij de brexit. Het ontwerp zorgt ervoor dat Britse onderdanen die op het ogenblik van de brexit, 30 maart 2019, in België verblijven en op basis van de brexitwet ook tijdelijk verder in België kunnen verblijven, ook verder mogen blijven werken.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, betreffende de Brexit

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden