Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Europese klimaatstrategie voor 2050 - Organisatie van de werkzaamheden

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 1 februari 2019

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de oprichting van een ‘beperkt’ coördinatieformat om de strategische sturing van het klimaatdossier op Europees niveau te waarborgen.

De Overeenkomst van Parijs nodigt de partijen uit om tegen 2020 hun langetermijnstrategieën om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 te verminderen, te communiceren. Op 28 november 2018 publiceerde de Europese Commissie in antwoord hierop haar mededeling A Clean Planet for all – A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. De Commissie wenst met haar mededeling de bakens uit te zetten naar een volledig koolstofarme ('net zero emissions') samenleving en dit op een sociaal rechtvaardige en kostenefficiënte manier.

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

David MaréchalDavid Maréchal
Woordvoerder (FR) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 38 45
+32 478 42 19 15
vCard downloaden
John HendrickxJohn Hendrickx
Woordvoerder (NL) van vice-eersteminister Didier Reynders
+32 2 501 39 20
+32 494 57 79 65
vCard downloaden