Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Agenda van de ministerraad van 11 januari 2019

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Mandatenlijsten en vermogensaangifte van de federale uitvoerende macht bij het Rekenhof
  • Toevoeging van een lid aan de lijst van niet-permanente leden van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid
  • Elektronische facturatie bij overheidsopdrachten - Tweede lezing
  • Overheidsopdrachten voor Defensie
  • Omkadering van de inrichting van positieve actiemaatregelen door de ondernemingen van de private sector - Tweede lezing
  • Toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen
  • Bevoorradingszekerheid op het vlak van energie: capaciteitsvergoedingsmechanisme
  • Varia

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Contacten

Sarah DelafortrieSarah Delafortrie
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+ 32 2 287 41 07
+ 32 486 357 888
vCard downloaden
Christophe SpringaelChristophe Springael
Communicatieattaché
Wetstraat 16, 1000 Brussel, Belgium
+32 2 287 41 92
+32 477 59 14 37
vCard downloaden