Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in FR NL

Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Vlaams Gewest

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 27 december 2018

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Financiën Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed over de overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar het Vlaams Gewest.

Zoals voorzien door de bijzondere wet van 16 januari 1989 over de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, heeft het Vlaams Gewest beslist om vanaf 1 januari 2019 zelf in te staan voor de dienst van de belastingen op spelen en weddenschappen, de belasting op de automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op de slijterijen van gegiste dranken. Het gewest heeft ook beslist om het betrokken personeel van de FOD Financiën over te nemen.

Het ontwerp regelt de overdracht van de medewerkers van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering, en van de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de FOD Financiën naar de overheid van het Vlaams Gewest.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Frédéric CauderlierFrédéric Cauderlier
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 476 33 41 84
vCard downloaden
Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder (NL) van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden
Tom MeulenbergsTom Meulenbergs
Woordvoerder van vice-eersteminister Alexander De Croo
+32 473 73 33 12
vCard downloaden