Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Veiligheidsbelangen bij overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied

Door Thomas Ferri, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 december 2018

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Economie Kris Peeters en minister van Defensie Sander Loones een ontwerp van koninklijk besluit goed over overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.

Het ontwerp verduidelijkt de wijze waarop rekening wordt gehouden met de vereisten omtrent essentiële veiligheidsbelangen in het kader van de plaatsing van bepaalde overheidsopdrachten. Zo wordt ook de bevoegdheidsverdeling geregeld tussen de minister van Defensie en de minister van Economie, en de tussenkomst van de ministerraad.

Daarnaast zorgt het ontwerp ervoor dat de wijzigingen die werden aangebracht door de wet 'overheidsopdrachten' van 17 juni 2016 aan de wet 'defensie en veiligheid' van 13 augustus 2011 formeel in werking treden en dat het koninklijk besluit van 6 februari 1997 over de overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en diensten wordt opgeheven.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitvoering van titel 3/1 van de wet 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 501 02 11
https://chancellerie.belgium.be

Meer informatie

Barend LeytsBarend Leyts
Woordvoerder van eerste minister Charles Michel
+32 486 22 68 65
vCard downloaden
Miet DeckersMiet Deckers
Woordvoerster van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 475 76 65 26
vCard downloaden
Didier DeweerdtDidier Deweerdt
Woordvoerder van vice-eersteminister Kris Peeters
+32 473 86 16 36
vCard downloaden
Laurence MortierLaurence Mortier
Woordvoerster van minister Sander Loones
+32 2 44 15 200
+32 477 96 26 82
vCard downloaden
Béatrice CollinBéatrice Collin
Woordvoerster van minister Sander Loones
+32 472 96 00 27
vCard downloaden