Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bekijk dit persbericht in NL FR

Overstap van Persopoint naar de loonmotor van de RSZ bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding

Door Sarah Delafortrie, Christophe Springael

Hoort bij Ministerraad van 7 december 2018

De ministerraad bevestigt op voorstel van minister van Justitie Koens Geens de beslissing van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO) om over te stappen van Persopoint naar de loonmotor van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

De beslissing van het IGO om over te stappen naar de loonmotor van de RSZ, is een beslissing die zich beheersmatig kadert in de filosofie van samenwerking tussen de verschillende federale instellingen, ESR-neutraal is, meer toegespitst is op de wensen en noden van het IGO, en bovendien goedkoper is.

De ministerraad bevestigt de beslissing van de raad van bestuur van het IGO, hetgeen neerkomt op een aanpassing van de notificatie van punt 10 van de ministerraad van 10 maart 2016.

Termen:

Bron

Logo of 'FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie' FOD Kanselarij van de Eerste Minister - Algemene Directie Externe Communicatie
Wetstraat 16
1000 Brussel
België
+32 2 287 41 07 +32 2 287 41 92
http://www.presscenter.org

Meer informatie

Sieghild LacoereSieghild Lacoere
Woordvoerster van minister Koen Geens
+32 475 50 55 50
vCard downloaden